ponedjeljak, 16. svibnja 2011.

Srednjovjekovne sprave za mučenjeLjudi su oduvijek bili mračna i poremećena uma, ali nikad kao u srednjem vijeku nisu toliko dali poremećenoj mašti na volju. Maštovitost je najvidljivija u dizajnu sprava za mučenje.

U Arheološkom muzeju u Zagrebu izloženo je pedesetak rekonstruiranih srednjovjekovnih sprava za mučenje koje su se koristile na području cijele Europe u kaznenim postupcima od srednjeg vijeka do 18. stoljeća, a negdje čak i duže.

Organizator i autor izložbe, ujedno je i vlasnik impresivne kolekcije Piotr Buczkowski. Među 53 sprave, koliko ih se nalazi u kolekciji, postoje one kojima je svrha bila samo moralna opomena ili kažnjavanje, do onih koje su teško fizički ozljeđivale kažnjenike ili ih čak dovodile i do smrti.
Najzanimljiviji eksponat izložbe zasigurno je Nirnberška djevica. Ime je dobila jer izgledom podsjeća na bavarsku djevojku i zbog činjenice da je prototip te sprave prvi put korišten u podzemnim tunelima nirnberške tajne sudnice. Osuđenik bi ušao u napravu, gdje su ga po zatvaranju probijali šiljci smješteni sa svih strana i postavljeni tako da se zabijaju u razne dijelove tijela, ali da pritom ne razdiru vitalne organe, da bi bila postignuta dugotrajna agonija.

Jedan od zanimljivijih eksponata svakako je i pojas nevinosti. On je jedan od rijetkih sprava koju su žene same sebi nametnule, umjesto da im ih odrede muškarci. Smatra se spravom za mučenje utoliko što su ga žene stavljale kao mjeru predostrožnosti, kako bi se sačuvale od napada muškaraca, a i za čuvanje morala. Sprava je za mučenje i zato što je dovodila do brojnih infekcija uslijed nošenja.
Dobro je poznata i Stolica za ispitivanje, korištena najčešće u srednjoj Europi. Posve je pokrivena šiljcima koji bi se osuđeniku zabijali u kožu, a mučenje je najčešće trajalo nekoliko sati. Slična je i Vještičja stolica namijenjena za šutljive žene za koje se vjerovalo da se bave magijom, ali i sve one koje bi crvenom kosom, prijateljevanjem s mačkama ili tek antipatijama koje izazivaju kod susjeda izazvale optužbe. Znakovito je da su uvijek u znatno većoj mjeri žene bile te koje su osuđivane i kažnjavane.

Izložba je otvorena do 19. lipnja 2011.

Nema komentara: